Aktywizacja osób starszych

aktywizacja osób starszych - wystąpienie Katarzyna Vannucci

Aktywizacja osób starszych. Projekt opieki domowej Vintage Care. Jak VC wpisuje się w innowacje w sektorze zdrowia. Opieka nad Starszymi Nowej Generacji.

 

19 października w ICE Kraków odbyła się konferencja LSOS organizowana przez Krakowski Klaster Life Science. Spotkanie to, łączące podmioty z dziedziny Innowacji w sektorze zdrowia i poprawy jakości życia objęło ponad 70 różnorodnych prezentacji.

Rozmawiano o nowatorskich produktach, inicjatywach i pomysłach w medycynie, kosmetologii, welness ale również o Srebrnej Gospodarce. Ten ostatni panel, po wprowadzeniu przygotowanym przez Krajowy Instytut Gospodarki Senioralnej, dał możliwość wystąpienia Vintage Care.

Dlaczego Vintage Care może zaliczyć się do sektora innowacyjnego ?

 

Aktywizacja osób starszych jako innowacyjny model opieki nad podopiecznymi Vintage Care

Zgodnie z zasadą, że innowacja znaczy „mieć otwarte umysły” – Vintage Care i jego sposób patrzenia na osoby starsze, ich potencjał i potrzeby jest niewątpliwym Innowatorem. Nowatorska oferta opieki domowej Vintage Care potwierdza przynależność do grupy podmiotów ‘sobie podobnych”, którym zależy na promowaniu zbliżonej wizji oswajania starzenia. Na wspólnym budowaniu środowiska zrównoważonego; na promocji inwestycji w zdrowie jako inwestycji o realnej stopie zwrotu w postaci dobrego samopoczucia, wysokiego poziomu energii życiowej i oszczędnościach na wydatkach związanych z potencjalnym leczeniem; a także na aktywizacji mikrospołeczeństw i społeczeństw oraz ciągłym doskonaleniu się.

Oferta Vintage Care to działanie punktowe („mniej znaczy więcej”) – czyli elastyczny plan profesjonalnych działań specjalistycznych w miejsce wielogodzinnej opieki towarzyszącej. To również pomoc w wymiarze minimalnie uzasadnionym – która stymuluje Podopiecznych do aktywności i wspiera ich samodzielność. To rozwiązane indywidualne oparte na budowaniu długofalowego programu wsparcia, elastycznego na zmiany dyktowane potrzebą i pragnieniami naszych Podopiecznych.

 

Aktywizacja osób starszych we własnym domu – nowy kierunek polityki senioralnej

Wpisujemy się w nowoczesne trendy światowe, które dyktują zapotrzebowanie na Nieruchomości Senioralne z Wizją, na Operatorów i Podmioty Usługowe Senioralne z Wizją oraz które wołają o profesjonalizację Kadry rozumiejącej Człowieka Starszego i przeszkody z jakimi się zmaga. Trendy światowe poparte badaniami i ankietami – wskazują na rosnącą potrzebę usług domowych nie tylko jako na formę preferowaną przez Seniorów – ale również konkurencyjną dla instytucji finansujących (emerytalnych i ubezpieczeniowych) w stosunku do rozwijającej się sieci rezydencji i domów stacjonarnych (patrz np. Niemcy).

 

Aktywizacja osób starszych jako misja dla kilku podmiotów

W czasie swojego wystąpienia, Katarzyna Vannucci, jeden z Założycieli podmiotu medycznego Vintage Care, promowała praktykowaną na świecie, ale i w Krakowie ideę współpracy firm prywatnych ze sobą ale i z organizacjami samorządowymi i pozarządowymi – celem edukowania, kreowania świadomości i aktywizacji nowego pokolenia osób starszych w Polsce. Klienta licznego i wymagającego – na razie nieświadomego możliwych rozwiązań i wszystkich dostępnych opcji. Grupa podmiotów partnerskich, która już się tworzy – ma na celu popularyzację idei zrównoważonego starzenia się, w miarę możliwości we własnym środowisku, przy wspierającej stymulacji niezależności i samodzielności Podopiecznych, w harmonii ze swoimi pragnieniami i zachowując najlepszą wersję ‘ja” osób starszych, w każdym momencie ich życia.

 

Partnerzy Vintage Care na rzecz aktywizacji osób starszych

Przypomnijmy, że w grupie Partnerskiej Vintage Care mamy już Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+); All For Body, MCC Beteiligungs, Polskie Stowarzyszenie Golfa Seniora, Polskie Towarzystwo Uroginekologiczne – a także takie Autorytety jak prof. nadz. Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu, Członek Komisji Ekspertów ds. Osób Starszych przy Rzeczniku Praw Obywatelskich, ekspert w Komisji Eksperckiej ds. Polityki Senioralnej, Przewodnicząca Śląskiej Rady do spraw Seniorów, Przewodnicząca Oddziału katowickiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, dr nauk humanistycznych Maria Zrałek.

Vintage Care współpracuje też z Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

%d bloggers like this: