Vintage Care i Srebrna Gospodarka podczas konferencji LSOS w Krakowie.

Srebrna Gospodarka – Konferencja LSOS w Krakowie

Srebrna Gospodarka – forum LSOS

19 października w Krakowie odbędzie się LSOS (Life Science Open Space, http://lsos.info/) czyli Forum Współpracy i Innowacji dla Zdrowia i Jakości Życia. Jest to miejsce spotkania i dialogu dla przedstawicieli biznesu, nauki, polityki, administracji oraz dla wszystkich innych zainteresowanych. Wstęp na konferencję jest otwarty i skierowany do każdego, kogo interesują zagadnienia związane z możliwościami zmian w obszarze komfortu życia, inwestycji w zdrowie oraz zrównoważonym starzeniem się. Vintage Care jako innowacyjny podmiot z dziedziny opieki domowej dla osób starszych i chorych, występuje na konferencji w roli panelisty związanego z Krakowem oraz Krajowym Instytutem Gospodarki Senioralnej.

Zapraszamy na nasze krótkie wystąpienie około godziny 16:00, które poświęcone będzie potrzebie networkingu w sektorze Srebrnej Gospodarki. Prezentacja Vintage Care w kilku słowach przedstawi naturę i model działania Vintage Care – ale skupiona będzie na zaproszeniu do współdziałania dla innych przedsiębiorców, organizacji i mediów – w ramach otwartej kampanii informacyjnej i edukacyjnej.

 

Srebrna Gospodarka – opis projektu Vintage Care

Istotą naszego Projektu jest zmiana formuły opieki nad osobami starszymi – w rozwiązania specjalistyczne, punktowe i celowe. Charakter projektu jest interdyscyplinarny – i choć jego inicjatorem jest podmiot medyczny Vintage Care, to istotą jest włączenie do rozmowy, debaty i współpracy Partnerów z różnych dziedzin a których łączy podobna misja i wizja nowego społeczeństwa. Społeczeństwa w dużej mierze opartego na osobach starszych: aktywnych, wartościowych, wymagających i świadomych.

Wychodzimy z otwartą propozycją do firm prywatnych z sektora powiązanego ze srebrną gospodarką, do organizacji społecznych i mediów – aby łączyć kompetencje, rozwijać nowe propozycje oraz komunikować za pomocą połączonych kanałów o tym wszystkim co realnie może poprawiać komfort życia i współżycia seniorów i ich rodzin. Proponujemy Partnerstwo celem wspólnego promowania dobrych praktyk i produktów, w skali regionalnej i ponadregionalnej.

Równolegle poszukujemy kanałów dojścia do naszych przyszłych potencjalnych Klientów: osób wymagających, gotowych na usługę sektora prywatnego – bezpieczną, nowoczesną i skuteczną. Indywidualną, bo każdy z nas jest inny.

 

Srebrna Gospodarka – badanie

Dodatkowo, w godzinach 11:00 – 16:00 Vintage Care w porozumieniu z Krakowską Akademią im. Frycza Modrzewskiego (Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu) przeprowadzał będzie krótką ankietę dotyczącą potrzeby i preferencji opieki. Jej wyniki zebrane zostaną w formę artykułu naukowego i wykorzystane w celach naukowych. Dziękujemy wszystkim za podjęcie współpracy w tym temacie.

%d bloggers like this: